انجمن bazarionline
سیستم آبیاری هوشمند - نسخه قابل چاپ

+- انجمن bazarionline (http://bazarionline.ir)
+-- انجمن: حوزه خدمات (http://bazarionline.ir/forumdisplay.php?fid=49)
+--- انجمن: خدمات ساختمان (http://bazarionline.ir/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: سیستم آبیاری هوشمند (/showthread.php?tid=58)سیستم آبیاری هوشمند - Hooshmandsazan96 - 25-04-2018

سیستم آبیاری هوشمند

آبیاری هوشمند به این صورت تعریف می شود که سیستمی جامع بتواند در زمان های تعریف شده و یا بنا به تشخیص خود بر اساس اطلاعات محیطی که از انواع سنسورهای مختلف بدست می آید بتواند امر آبیاری را بنا به محل گیاه اعم از ویلا,باغ , بام سبز و … انجام دهد. طبیعی است که با انتخاب مناسب سیستم آبیاری هوشمند بر اساس ویژگی های محیطی می توان کاهش مصرف آب و افزایش راندمان رشد و باروری گیاه را مشاهده کرد. گفتنی است که یکی از مهم ترین ویژگی های سیستم آبیاری هوشمند این است که بدون حضور فرد در محل این پروسه صورت می گیرد که این خود باعث صرفه جویی در زمان و انرژی می شود. 
مزایای کلی سیستم های آبیاری هوشمند: * کاهش قابل توجه مصرف آب * افزایش راندمان رشد و باروری گیاهان * امکان انجام فرآیند آبیاری از هر نقطه دنیا * انجام بهینه فرآیند آبیاری